Page 1 of 1

[2019-10-24 20:30] 44th AG F-16 Training #3: Popup attack

Posted: 2019-10-19 08:01
by Avantar
Briefing tutaj. Proszę KONIECZNIE się zapoznać, bez tego nie uda się wykonać misji.